Vid akut livshotande tillstånd ring 112!

Vi samarbetar med

Fysioterapeut

 

Du är välkommen att besöka oss även om du inte har träffat

en läkare innan, dvs. utan remiss.

 

Vid första besöket görs en noggrann undersökning och

bedömning av dina besvär. Du får råd, information och

instruktioner. Vid behov lägger vi upp en behandlingsplan

som passar dig.

 

Här är lite exempel på när vi fysioterapeuter kan hjälpa dig:

- Smärta i muskler och leder t ex rygg, nacke och axlar

- Träning för eller efter en operation. Detta sker i samråd

- med din läkare eller operatör.

- Idrottsrelaterade skador eller besvär

- Stress- och ångesthantering

- Yrsel

- Nedsatt balans och gångsvårigheter

- Neurologiska sjukdomar eller skador, såsom stroke, MS, Parkinson

- Reumatoid Artrit (RA)/Reumatiska sjukdomar

- Kvarstående smärtor och/eller besvär efter en olycka

- Besvär efter frakturer, stukningar, muskelsträckningar

- Besvär efter överbelastning och monotona arbetsuppgifter

- Nedsatt rörlighet som hindrar dig i vardagen

- Kinesiotape och sporttejp för rehabilitering och avlastning av muskler och leder

 

Behandlingsformer som vi har kompetens i:

- Medicinsk träningsterapi. Träning av styrka, uthållighet och rörlighet, kondition

- och cirkulation samt balans och koordination.

- TENS, transkutan elektrisk nervstimulering

- Manuella behandlingar

- Avspänningsövningar

- Basal kroppskännedom

- Hydroterapi i form av gruppträning i varmvattenbassäng en gång i veckan på

- sjukhuset i Hässleholm. Platserna sparas i huvudsak för patienter med reumatiska

- besvär, men alla patienter är välkomna för en konsultation angående varmvattens-

- träning. Simkunskap och förmåga till självständig förflyttning är ett krav.

 

Tidbokning sker på 0451-214 05

 

Öppettider:  Mån – Tors  8 - 12 och 13 - 17   •   Fre  8 - 12 och 13 - 15

Telefontider:    Mån – Tors 8 - 12 och 13 - 16.30   •   Fre 8 - 12 och 13 - 14.30

Se här för öppettider på kvällar och helgdagar

Läkarmottagningen i Bjärnum AB, Algatan 12, 282 63  Bjärnum

Tel vxl: 0451-214 05

Fax 0451- 77 51 13

 

info@lakarmottbjarnum.se

2015 - Läkarmottagningen i Bjärnum AB