Vid akut livshotande tillstånd ring 112!

Vi samarbetar med

Patientsäkerhet

 

Verksamhetschef

Vår mottagning har en verksamhetschef som är ansvarig för vården. Har du synpunkter på vården eller behöver få hjälp och stöd kan du kontakta denne.

 

Patientsäkerhetsberättelse

Vår verksamhetschef har det övergripande ansvaret för vårt patientsäkerhetsarbete. Denne har det operativa ansvaret för hur arbetet bedrivs och följs upp. Varje medarbetare på mottagningen har eget ansvar för sitt patientarbete. Vid befarad eller inträffad patientskada skall medarbetaren rapportera vårdavvikelse till verksamhetschefen, som gör en händelseanalys och tar fram åtgärdsförslag. Regelbundna uppföljningar sker vid arbetsplatsträffar. Eventuella vårdavvikelser, utredningar samt åtgärder sammanställs av verksamhetschefen.

 

Patientnämnden

Du kan också vända dig till Region Skånes Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du

på Region Skånes hemsida eller så kan få hjälp med detta på vår mottagning.

 

LÖF Personskadereglering

Om du vill söka ersättning för en skada som uppstått vänder du dig till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) eller så laddar du ner blanketten från LÖF. Blanketter kan du också få hjälp med på vår mottagning.

 

Socialstyrelsens regionala enhet och Enheten för Enskilda klagomål

Du kan vända dig till Socialstyrelsens regionala enhet för Region Skåne med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras. Du kan också vända dig till Socialstyrelsen om du anser att någon legitimerad personal gjort fel och bör få en disciplinär åtföljd. Socialstyrelsen utreder anmälan genom att tillskriva vårdgivaren (Verksamhetschefen) och infordra en utredning.

Öppettider:  Mån – Tors  8 - 12 och 13 - 17   •   Fre  8 - 12 och 13 - 15

Telefontider:    Mån – Tors 8 - 12 och 13 - 16.30   •   Fre 8 - 12 och 13 - 14.30

Se här för öppettider på kvällar och helgdagar

Läkarmottagningen i Bjärnum AB, Algatan 12, 282 63  Bjärnum

Tel vxl: 0451-214 05

Fax 0451- 77 51 13

 

info@lakarmottbjarnum.se

2015 - Läkarmottagningen i Bjärnum AB